Konkurrenceregler
 

Forsikring af knive til konkurrencer.

Forsikringsselskaberne har hen over tid ændret deres policer, så det ikke længere er muligt for Dansk Knivforening (DKF) at tegne en såkaldt korttidsforsikring af de indsendte knive til en konkurrence.

Det betyder, at knivmageren selv er ansvarlig for, at de af ham indsendte knive til en konkurrence er forsikret som indbo under den almindelige indboforsikring.

Når knivene er modtaget hos den, der er ansvarlig for bedømmelsen, bliver de håndteret og opbevaret på en forsvarlig måde, så risikoen for tyveri er minimal. Under selve træffet er knivene opbevaret i aflåsede montrer, hvor der altid er medlemmer af DKF i umiddelbar nærhed. Knivene nedtages hver aften og opsættes hver morgen af medlemmer af dommerudvalget. Knivene er således altid inden for vores rækkevidde, og risikoen for tyveri er således minimeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Her finder du foreningens aktuelle, regler og tilmeldingsskema til konkurrencer i Dansk knivforening.

Bilag, Bedømmelseskriterier

Pointskema

Tilmeldingsskema

Temaklasse 2018


Velkommen til Dansk Knivforening

FACEBOOK UPDATE

SPONSORER